028 38 391224
daotao@hcmpreu.edu.vn
ĐĂNG KÝ NGUYỆN VỌNG XÉT TUYỂN
Thí sinh đọc kỹ điều kiện xét tuyển và điền đầy đủ thông tin bên dưới
ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN (Thí sinh đọc kỹ )

1. Học sinh thuộc đối tượng 1, Khu vực 1.
2. Học sinh đã tốt nghiệp THPT.
3. Học sinh có tham gia kỳ thi THPT Quốc gia năm 2024.
4.1 Xét tuyển theo học bạ cần điều kiện: xếp loại học lực trung bình trở lên và xếp loại hạnh kiểm từ Khá trở lên trong 3 năm học THPT, có tổng điểm 3 môn đăng ký xét tuyển của năm học lớp 12 là 18 điểm trở lên.
4.2 Xét tuyển theo điểm thi THPTQG: Tổng 3 môn đăng ký xét tuyển từ 12 điểm trở lên và không có môn bị điểm liệt.

THÔNG TIN THÍ SINH
1. Họ và tên thí sinh *
2. Ngày, tháng, năm sinh *
3. Dân tộc *
3a. Giới tính *
4. Điện thoại *
 
5. Địa chỉ trang MXH
6. Địa chỉ E-mail
7.Hộ khẩu thường trú *
Huyện/Thị Xã/Thành Phố *
Xã/Phường *
Hãy điền thông tin vào ô bên dưới nếu Hộ khẩu thường trú của bạn không có trong danh sách trên.
7a. Địa chỉ liên lạc *
8.Tên trường THPT & địa chỉ (Thí sinh chọn danh sách bên dưới)
Tỉnh, Thành phố *
Huyện/Thị Xã/Thành Phố *
Tên trường THPT bạn đang học *
Địa chỉ trường *
Năm tốt nghiệp *
Hãy điền thông tin vào ô bên dưới nếu trường THPT bạn học không có trong danh sách trên.
9. PHƯƠNG ÁN XÉT TUYỂN (Thí sinh chọn 1 trong 2 phương án dưới)
xét tuyển theo KẾT QUẢ THI THPT Quốc gia
Nguyện vọng 1
Nguyện vọng 2
xét tuyển theo học bạ
Nguyện vọng 1
Nguyện vọng 2